Sonderangebote


British Infantry section (Winter)
British Infantry section (Winter)
21,45 €  19,31 €
Sie sparen 10% !
Sherman V Tank Troop (2 Sherman V's 1 Firefly)
Sherman V Tank Troop (2 Sherman V's 1 Firefly)
69,95 €  62,96 €
Sie sparen 10% !
KV1/2 Platoon
KV1/2 Platoon
69,95 €  62,96 €
Sie sparen 10% !
IS2 Platoon
IS2 Platoon
69,95 €  62,96 €
Sie sparen 10% !
Soviet ZIS-2 anti-tank Gun (Winter)
Soviet ZIS-2 anti-tank Gun (Winter)
22,45 €  20,21 €
Sie sparen 10% !
Soviet 82mm Medium Mortar Team (Winter)
Soviet 82mm Medium Mortar Team (Winter)
9,95 €  8,96 €
Sie sparen 10% !
Char B1 bis Platoon
Char B1 bis Platoon
69,95 €  62,96 €
Sie sparen 10% !
Flak Bunker
Flak Bunker
22,45 €  20,21 €
Sie sparen 10% !
Coastal Defence Bunker
Coastal Defence Bunker
22,45 €  20,21 €
Sie sparen 10% !

zurück